preskoči na sadržaj

Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod

Login
Tražilica
Raspored zvonjenja

         Prva smjena

       1.   7.10-7.55

       2.   8.00-8.45

       3.   8.50-9.30

             VELIKI ODMOR

       4.  9.50-10.35

       5.  10.40-11.25

       6.  11.30-12.15

       7.  12.20.13.00        

       Druga smjena

      1.   13.10-13.55

      2.   14.00-14.45

      3.   14.50-15.30

             VELIKI ODMOR

      4.   15.50-16.35

      5.   16.40-17.25

      6.   17.30-18.15

      7.   18.20-19.00

Završni radovi

  

Školska knjižnica

   Ponedjeljak, srijeda, petak

           od 8 do 14 sati

      Utorak od 12 do 18 sati

    

   Četvrtak od 12 do 18 sati

Javni mediji

         

      

     

      

Arhiva naših vijesti

Zanimljivosti

 

 

Korisni linkovi

      

      

      

      

       

       

       

 

Pilot projekt samovrednovanje
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
ZAPISNICI
Autor: Martina Sertić, 8. 2. 2011.


Pilot projekt-ZAPISNICI-

 

14. listopada 2010.  

1. sastanak Povjerenstva za kvalitetu

 

Stručnjak za kvalitetu predstavio je Projekt razvoja osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju članovima Povjerenstva. Objašnjeni su i pojmovi vezani uz proces samovrednovanja, te podijeljeni materijali važni za uvod u proces samovrednovanja.

Povjerenstvo je upoznato s aktivnostima koje u procesu samovrednovanja treba provoditi stručnjak za kvalitetu i vanjski vrednovatelj.

Na osnovu dogovora stručnjaka za kvalitetu s vanjskim vrednovateljem (tijekom radionice 12.10.2010.), Povjerenstvo je donijelo prijedlog Plana 1. neformalnog posjeta vanjskog vrednovatelja koji će obuhvatiti predstavljanje svih članova Povjerenstva za kvalitetu, škole, školskih aktivnosti kao i planiranih aktivnosti od strane VV.

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

22. listopada 2010.

2. sastanak Povjerenstva za kvalitetu

 

Na temelju Priručnika za samovrednovanje – verzija 4, koji je uručen svim članovima Povjerenstva 14.10.2010., članovi Povjerenstva pojedinačno su se izjasnili za određena područja kvalitete – prioritetna područja.

Od izabrana dva područja definirat će se jedno prioritetno područje koje će uz područje 2.  Poučavanje i učenje biti predmet samovrednovanja u početnoj fazi.

Prema prijedlozima članova došlo se do zaključka da su područja 3. Praćenje i vrednovanje i 4. Školsko ozračje prioritetna područja za Školu.

Članovi Povjerenstva dogovorili su aktivnosti vezane za 1. neformalni posjet VV školi:

 • Prijem Vanjskog vrednovatelja po dolasku u školu obavit će ravnatelj škole i stručnjak za samovrednovanje u prostoru ravnateljeve kancelarije.
 • Razgledavanje škole Vanjski vrednovatelj obavit će uz vodstvo stručnjak za samovrednovanje, voditelja školske radionice i tajnika škole te djelatnika škole koji se u tijeku obilaska nalaze u školi. Planira se obilazak školske radionice, velike i male zgrade škole (obilazak učionica, praktikuma,, specijaliziranih učionica, dvorane s pratećim sadržajima, kabineta, zbornice, školske knjižnice).
 • Upoznavanje i razgovor s članovima Povjerenstva za kvalitetu (i članovima stručne službe ukoliko nisu članovi Povjerenstva) obavit će se u prostorijama školske knjižnice.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

2. studenoga 2010.

 

 • 1. neformalni posjet VV našoj Industrijsko-obrtničkoj školi u Slavonskome Brodu u sklopu pilot projekta strukovnih škola. Nakon radnog dogovora s ravnateljem, vanjski vrednovatelj predstavio se te u kratkim crtama iznio što će biti cilj njegovog današnjeg i budućih posjeta.

- voditelj školske radionice u prisustvu stručnjaka za samovrednovanje i tajnika naše škole odveo je vanjskog vrednovatelja u obilazak škole.

- Povjerenstvo za samovrednovanje i vanjski vrednovatelj sastali su se u školskoj knjižnici gdje se razgovaralo o samom projektu i načinu njegove provedbe; predstavljeni su i ostali članovi Povjerenstva te stručne službe škole koji su tijekom razgovora s vanjskim vrednovateljem dali određene informacije vezane uz školu i njihovu ulogu u školi.

- pri kraju svog posjeta vanjski vrednovatelj sastao se i s učenicima – predstavnicima škole; u razgovoru s vanjskim vrednovateljem učenici su dali svoje mišljenje o školi (dobre i loše strane), nastavnicima, međusobnoj suradnji…

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

17. studenoga 2010.

3. sastanak Povjerenstva

 

Stručnjak za samovrednovanje podnijela je izvješće s radionice za vanjske vrednovatelje i stručnjake za samovrednovanje iz 20 pilot strukovnih škola održane u Zagrebu od 8. do 11. studenoga 2010. g.

- članovi Povjerenstva dobili su zaduženja u skladu s prijedlogom plana posjeta te s obzirom na aktivnosti koje obavljaju u svakodnevnom radu,

- članovi Povjerenstva donijeli su prijedlog plana 2. neformalnog posjeta vanjskog vrednovatelja,

- program 2. neformalnog posjeta vanjskog vrednovatelja obuhvaća: analizu pedagoške  dokumentacije (protokola snimanja nastave), posjet vanjskog vrednovatelja, pedagoga i stručnjaka za samovrednovanje nastavnim satima, razgovor s obrtnicima, odabir 2. prioritetnog područja,

- članovi Povjerenstva zajedno su proveli SWOT analizu, te popunili za to predviđene obrasce; na osnovi popunjenih obrazaca izvršit će se izrada akcijskog plana.

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

8. prosinca 2010. godine vanjski je vrednovatelj (po drugi put) posjetio našu školu u sklopu pilot projekta strukovnih škola:

 

 • VV (vanjski vrednovatelj) je obavio uvid u školsku dokumentaciju, razgovor s članovima Povjerenstva te posjet nastavi u nazočnosti stručnjaka za samovrednovanje i članova Pedagoške službe; analiza i priprema izvješća

 

 • VV se sastao i sa skupinom učenika – predstavnika škole; razgovor i izmjena zapažanja o učenju kroz iskustvo i grupnom učenje – prednosti i nedostaci, zaključci

 

 • najava novog 3. neformalnog posjeta te preporuke o izradi i izvedbi praćenja nastave kao i o pripremi izvješća, tj. akcijskih planova svih članova Povjerenstva

 

:::::::::::::::::::

 

   

14. prosinca 2010. godine održan je 4. sastanak Povjerenstva za kvalitetu IOŠ-a sa sljedećim sadržajem:   

 

 • osvrt na 2. neformalni posjet VV; naglasak na potrebi kontinuiranog detaljnog evidentiranja svih sadržaja, aktivnosti i oblika rada koji se izvode u školi, kao i onih koji se ostvaruju u suradnji s vanjskim dionicima; ostvarivanje potrebne kvalitativne nadogradnje kao dobre podloge za proces samovrednovanja

 

 • izrada prijedloga plana za 3. neformalni posjet VV;

u središtu interesa ovoga projekta koji se provodi u našoj školi su sljedeća područja kvalitete:

a)    poučavanje i učenje

   b)    praćenje i vrednovanje

-sve aktivnosti obuhvaćene ovim planom odnose se na navedena područja kvalitete te uključuju aktivno djelovanje svih dionika škole

 

 • izrada plana  aktivnosti do dolaska VV u siječnju 2011. godine;

-svi članovi Povjerenstva preuzeli su odgovornost za realizaciju područja i dijela aktivnosti iz navedenog plana kao i izradu vlastitog akcijskog plana

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

17. siječnja 2011.

5. sastanak Povjerenstva

 

- upoznavanje ravnatelja i vanskih dionika s radom Povjerenstva od početka provedbe pilot-projekta

- kratki osvrt članova Povjerenstva  na plan  aktivnosti do dolaska VV (24.1.2011.)

- prijedlog i izrada akcijskog plana; podjela zaduženja

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

24. siječnja 2011.

     3. neformalni posjet VV

 

· Vanjski vrednovatelj i Viši stručnjak za kvalitetu posjetili su Industrijsko – obrtničku školu dana 24. siječnja 2011. godine u sklopu 3. neformalnog posjeta vanjskog vrednovatelja.

 

-  analiza akcijskih planova članova Povjerenstva,

- središnji zadatak je planiranje i određivanje cilja pojedine aktivnosti, metoda i načina ostvarenja cilja zadane aktivnosti, potrebnih resursa i vremena ostvarivanja zadanoga te nositelja aktivnosti i mjerljivih pokazatelja ostvarenja cilja,

-  bitno je otkrivanje novih vrijednosti (u ovoj fazi pilota vrednuju se samo dva područja, od ukupno devet),

- neophodno je uključivanje što više djelatnika škole u proces samovrednovanja,

- isticanje potrebe timskog praćenja nastave radi poboljšavanja kvalitete nastave,

- predstavljanje VV i Višeg stručnjaka za kvalitetu svim djelatnicima škole (Nastavničko vijeće) i njihovo upoznavanje  s ciljevima i provedbom vanjskog vrednovanja,

- sastanak VV s učenicima

   

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

28.1.2011.

6. sastanak Povjerenstva

 

   

- plan  aktivnosti do dolaska VV ( 9.2.2011.)

 - članovi Povjerenstva donijeli su prijedlog svojih akcijskih planova ( između dva posjeta VV).  

- izrada prijedloga plana za 4. neformalni posjet vanjskog vrednovatelja; dogovor o načinu ostvarivanja predloženoga

- na preporuku Više savjetnice za kvalitetu, Povjerenstvo je prihvatilo provedbu KREDA analize; dogovor o provedbi analize po stručnim aktivima (za nastavnike),

- Povjerenstvo priprema materijale za pripremu mini izvješća o samovrednovanju; ostvarivanje nakon dobivanja uputa stručnjaka za samovrjednovanje ( veljača ).

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

9. veljače 2011.

4. neformalni posjet vanjskog vrednovatelja

 

Vanjski vrednovatelj posjetio nas je već četvrti put i u uvodnom je izlaganju istaknuo područja koja treba unaprijediti te područja u kojima postoje prednosti. Dane su i smjernice za 1. formalni posjet koji se planira sredinom mjeseca ožujka.

Potrebno je pripremiti:

 1. zapisnike s aktiva
 2. elemente praćenja nastave
 3. planove upisa
 4. zapisnike Nastavničkog vijeća
 5. ugovore o naukovanju

 

Vanjski vrednovatelj predložio je nekoliko stvari koje bi mogle olakšati postupak samovrednovanja škola.

Predložio je i direktni kontakt s učenicima putem weba.

Nadalje, trebalo bi težiti volontiranju u školama koje je visoko razvijeno u europskim zemljama što bi bilo i te kako velik doprinos kvalitetnijem radu s učenicima.

Planiran je i ostvaren i posjet nastavnim satima; ovaj put bio je to sat praktične nastave u radionici, sat elektrotehnike te stranog jezika.

Nakon osvrta stručne službe na nastavu, slijedio je rad vanjskog vrednovatelja sa skupinom učenika škole.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

24. veljače 2011. godine

 u 12,20 sati održan je 7. sastanak povjerenstva za samovrednovanje.

 

Sadržaj rada obuhvaćao je sljedeći dnevni red:

1.     Izvješće stručnjaka za samovrednovanje nakon sastanka za vanjsko vrednovanje održanog dana 22. veljače 2011. godine – pripreme za 1. formalni posjet u svrhu vanjskog vrednovanja

2.     KREDA analiza, povratne informacije od strukovnih aktiva i aktiva društvene skupine predmeta

3.     Izrada prijedloga plana za 1. formalni posjet vanjskog vrednovatelja

4.     Upute o izvješću za samovrednovanje

 

Za 1. formalni posjet, zbog složenosti procesa samovrednovanja, izabrano je samo područje Poučavanje i učenje s obzirom da na tom području Povjerenstvo radi od početka pilota, dok će se područje Praćenje i vrednovanje ostaviti za pisanje izvješća o samovrednovanju na kraju pilota. Ukupan broj područja u ovom trenutku smanjen je s 9 na 6.

Dogovoren je sastanak Povjerenstva za samovrednovanje u srijedu 2. ožujka 2011. godine na kojem će se  izraditi  Izvješće o samovrednovanju.

Članovi Povjerenstva trebaju proučiti materijale koji su dani i korišteni na sastanku u Zagrebu 22.2.2011.

Izvršena je KREDA analiza na aktivima strojarstva i društvene skupine predmeta te su rezultati predstavljeni članovima Povjerenstva za samovrednovanje.

Istovjetnu analizu treba provesti među administrativno – tehničkim radnicima i stručnim učiteljima.

Zaključci KREDA analize na cjelovitoj školskoj razini bit će izdvojeni na sljedećem sastanku Povjerenstva.

Izrađen je i plan 1. formalnog posjeta vanjskog vrednovatelja ( 8. i 9. ožujka 2011. godine ).

Priprema obrasca za praćenje je u tijeku budući da stručnjak za samovrednovanje izrađuje dijagram međusobnog praćenja nastavnika, a prva faza posjeta završava do 15. ožujka 2011.

U prvoj fazi posjeta (do 15.3.2011.) svi savjetnici, mentori, nastavnici u postupku napredovanja te stručni učitelji kojima je na satu bio VV izvršit će praćenje sata izabranog nastavnika/stručnog učitelja u skladu s obrascem za praćenje nastave u razredu ili školskoj radionici. Popunjeni obrasci  čuvat će se u registratoru za praćenje nastave. Uzvratni posjeti izvršit će se po dogovoru unutar dva tjedna.

Za međusobno praćenje nastavnim satima predviđeno je 5 faza uzajamnog praćenja.

I. faza do 15.3., II. faza do 31.3., III. faza do 20.4., IV. faza do 31.5., V. faza do 15.6.

Razrađeni dijagram bit će izvješen u zbornici te će nastavnici sami upisivati tražene podatke: odabranog kolegu, datum posjeta, vrijeme posjeta, razred.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

3. ožujka 2011. godine

 održan je 8. sastanak Povjerenstva za samovrednovanje

 

Sa sljedećim sadržajem:

 • KREDA analiza
 • Izrada Izvješća za samovrjednovanje
 • Prijedlog plana za 1. formalni posjet – podjela zaduženja i aktivnosti

Predstavljeni su rezultati KREDA analize provedeni među aktivima škole, administrativno – tehničkim radnicima kao i samim članovima Povjerenstva za samovrednovanje.

Prijedlog je formiranje mini timova koji bi izvršili analizu kriterija koji još nisu analizirani, a činili bi ih tri (3) člana: voditelj aktiva, član Povjerenstva za samovrednovanje i jedan član aktiva.

Treba izvesti jednu opću prosudbu, vodeći se recimo primjerom 3. izvješća.

Za ovu fazu ne možemo dati konačnu ocjenu jer ćemo nju moći dati tek u mjesecu lipnju kada budemo izrađivali konačno izvješće.

Izvršena je i prosudba standarda i kriterija koji su bili sadržani u neformalnim posjetima vanjskog vrednovatelja, te su isti prosuđeni s +, 0 ili -.

 

9.SASTANAK POVJERENSTVA ZA SAMOVRJEDNOVANJE

Ponedjeljak, 21. ožujka 2011. godine

 

DNEVNI RED:

1.     Osvrt na 1.formalni posjet vanjskog vrednovatelja

2.    Dogovor o daljnjem radu

 

Ad 1.)

1.formalni posjet vanjskog vrednovatelja održao  se 10. i 11. ožujka 2011. godine i na temelju njega VV je sastavio izvješće. Za buduće posjete VV treba se izraditi raspored aktivnosti za dva neformalna i još jedan, završni formalni posjet u lipnju kada će se izraditi i konačno izvješće.

 

Ad 2.)

Među aktivnostima koje predstoje ističu se razgovor s lokalnim predstavnicima, roditeljima te Školskim odborom.

Među planiranim budućim aktivnostima su i plan osiguranja kvalitete, ankete i upitnici za učenike, roditelje, poslodavce, povratne informacije te njihova analiza.

U osnivanju su i dva (2) mini tima koji bi se bavili preostalim točkama dvaju područja bavljenja (praćenje i vrednovanje te poučavanje i učenje) i pronalaženjem što je više moguće dokaza za njih.

 

1. FORMALNI POSJET VANJSKOG VREDNOVATELJA

10. ožujka2011. godine

10. ožujka 2011. godine

Vanjski vrednovatelj posjetio je Industrijsko – obrtničku školu, Slavonski Brod u okviru 1. formalnog posjeta.

 

Plan posjeta vanjskog vrednovatelja:

 

10. ožujka 2011. godine

Vrijeme

Aktivnost

13,00 – 14,00 sati

Razgovor s povjerenstvom za kvalitetu

14,00 – 15,00 sati

Razgovor s voditeljima aktiva

15,00 – 17,00 sati i 18,00 – 20,00 sati

Pregled dokumentacije

17,00 – 18,00 sati

Intervju s učenicima

11. ožujka 2011. godine

8,00 – 10,00 sati

Posjet stručnoj praksi

10,00 – 12,00 sati

Posjet nastavnim satima

12,00 – 13,00 sati

Intervju s učenicima

13,00 – 14,30 sati

Analiza posjeta

 

Prijedlog vanjskog vrednovatelja je da se u ova dva (2) dana formalnog posjeta sastave konkretne primjedbe na obrasce koje je Povjerenstvo dobilo, a upućen je i prijedlog za izmjenu Zakona o strukovnom obrazovanju kojim bi se broj članova Povjerenstva za kvalitetu povećao sa sadašnjih sedam (7) na veći broj s obzirom da je sedam (7) članova premalo za tako obuhvatan posao.

Vanjski vrednovatelj pregledao je dokumentaciju neophodnu za proces samovrednovanja.

 

11. ožujka 2011. godine

 

Stručnjak za samovrednovanje i vanjski vrednovatelj u periodu od 8,00 do 10,00 sati obišli su prostore tvrtke Đuro Đaković „Montaža“ d.d. gdje neki učenici Industrijsko – obrtničke škole odrađuju praksu. Po povratku s posjeta stručnoj praksi Povjerenstvu za kvalitetu i vanjskom vrednovatelju pridružio se gosp. Zvonar Damir, viši stručni savjetnik za strojarstvo, brodogradnju i metalurgija iz Agencije za strukovno obrazovanje. Budući da škola planira projekt - izrade programa čija bi osnova bila bravarija, a potom bi se učenici odlučivali za cjevare ili obične bravare, organizirala bi se tzv. modulirana nastava. Planovi su dobili podršku gosp. Zvonara.

Vanjski vredovatelj u završnom obraćanju Povjerenstvu podsjetio je kako se trebaju sagledati sve dobre i loše strane projekta, uz potrebu izdvajanja konkretnih, praktičnih prijedloga i konstruktivnu kritiku.

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5. neformalni posjet vanjskog vrednovatelja održan je 13. travnja 2011. godine

 

Vanjski vrednovatelj posjetio je Industrijsko – obrtničku školu, Slavonski Brod u okviru neformalnih posjeta.

Za 5. neformalni posjet planirane su sljedeće aktivnosti:

 • razgovor s nastavnicima koji su sudjelovali u međusobnim posjetima
 • posjet nastavnim satima
 • razgovor sa Školskim odborom
 • razgovor s ciljanom skupinom učenika
 • analiza posjeta uz prijedloge za daljnje aktivnosti

Između dva posjeta vanjskog vrednovatelja (od 11. ožujka 2011. godine do 12. travnja 2011. godine) realizirano je 48 posjeta nastavi (Mreža posjeta; nastavnici nastavnicima).

Ukupno je 45 nastavnika bilo uključeno u međusobno praćenje. U drugoj fazi praćenja korišteni su školski obrasci.

Obrazac ima elemente općeg obrasca no prilagođen je našoj školi.

Osnovni zaključak iz posjeta je da je došlo do veće povezanosti i upoznavanja specifičnosti u radu različitih obrazovnih područja i između nastavnika.

Predviđen je posjet nastavnim satima, a potom razgovor sa Školskim odborom Industrijsko – obrtničke škole.

Stručnjak za samovrednovanje izložila je Školskom odboru što sve sadržava proces samovrednovanja i koja su područja uključena u sam proces samovrednovanja, a na kraju razgovora sa Školskim odborom opći je zaključak kako škola radi dobro te da s dobrom opremom i stručnim kadrom obrazuje učenike koji pokazuju svoja znanja kada uđu u proces rada.

                Slijedio je sastanak vanjskog vrednovatelja s ciljanom skupinom učenika.

 

::::::::::::::::::::::

6. neformalni posjet vanjskog vrednovatelja održan je 24. svibnja 2011.godine

 

Za 6. neformalni posjet planirane su sljedeće aktivnosti:

 • razgovor s nastavnicima koji su sudjelovali u međusobnim posjetima – mreža posjeta
 • razgovor s članovima mini timova za područja poučavanje i učenje i praćenje i vrednovanje
 • posjet nastavnim satima
 • analiza posjeta uz prijedloge za daljnje aktivnosti

 

Vanjski vrednovatelj napomenuo je kako će obrasci koje koristimo pomoći pri završetku projekta kada će se formulirati konačni obrasce za daljnju uporabu u procesu samovrednovanja; tijekom iduće školske godine kada će svih 300 strukovnih škola imati obvezu samovrednovanja.

Zaključeno je kako imamo, s obzirom na zapaženo i komentirano, dovoljno elemenata za plan unapređenja.

 

 

:::::::::::::::::::::::

10. sastanak Povjerenstva za samovrednovanje održan je 29. ožujka 2011. godine

 

DNEVNI RED:

1.Izrada prijedloga plana za 5. neformalni posjet u svrhu vanjskog vrednovanja

2.Imenovanje članova mini-timova i osoba odgovornih za njihov rad (voditelji mini-timova)

3.Upiti i prijedlozi

Povjerenstvo za samovrednovanje izradilo je plan za 5. neformalni posjet u svrhu vanjskog vrednovanja.

Posjet vanjskog vrednovatelja planiran je za 13. travnja 2011. godine.

U plan su ušle sljedeće aktivnosti:

 • razgovor s profesorima koji su sudionici Mreže posjeta nastavi (od 8,00 sati do 9,00 sati)
 • razgovor sa Školskim odborom (od 11,00 sati do 13,00 sati)
 • razgovor s ciljanom skupinom učenika (od 13,00 sati do 14,00 sati)

Plan posjeta je prihvaćen te će se proslijediti vanjskom vrednovatelju.

Potreba za osnivanjem tzv. mini-timova pojavila se s obzirom na opsežnost posla koji je potrebno odraditi u svezi preostalih točaka iz područja: Poučavanja i učenja i Praćenja i vrednovanja.

Osnovat će se dva (2) mini-tima po tri člana iz različitih obrazovnih područja (struka, općeobrazovni program i strukovni program), svaki mini-tim preuzima jedno područje. Prvi mini-tim će se baviti Poučavanjem i učenjem, dok će drugi mini-tim preuzeti Praćenje i vrednovanje.

 

:::::::::::::::::::::::::

11. sastanak Povjerenstva za samovrednovanje održan je 10. svibnja 2011. godine

 

DNEVNI RED:

1. Izvješće stručnjaka za samovrednovanje sa sastanka za vanjsko vrednovanje održanog u Zagrebu dana 4. svibnja 2011. godine

2.Izrada prijedloga plana za 6. neformalni posjet u svrhu vanjskog vrednovanja

           3.Prijedlozi aktivnosti, nositelja aktivnosti i načina 

            njihovog provođenja do 24. svibnja 2011. godine

4.Prijedlozi aktivnosti, nositelja aktivnosti i načina njihovog provođenja do 30. lipnja 2011. godine

5. Upiti i prijedlozi

 

Stručnjak za samovrednovanje pozvala je ovom prilikom članove mini-timova kako bi se upoznali s radom Povjerenstva. U izvješću stručnjaka za samovrednovanje sa sastanka u Zagrebu potrebno je istaknuti da je sastanak imao nekoliko sesija, od kojih su neke organizirane radi upoznavanja s alatom za samovrednovanje.

Po završetku toga slijedila su izvješća o samovrednovanju koja su odabrana između pilot škola koje sudjeluju u projektu.

Tri izvješća koja su predstavljena imala su za cilj potaknuti prisutne na davanje komenara i raspravu.

Stručnjak za samovrednovanje smatra da su izvješća dobra te da će ih proslijediti članovima Povjerenstva kada bude u mogućnosti. Krajnje izvješće koje budemo pisali značajno će se razlikovati od izvješća koje je pisano u 3. mjesecu.

Od iduće školske godine svih 300 strukovnih škola kreće u postupak samovrednovanja i on bi trebao postati obveza za sve. Naša prednost kao i prednosti pilot škola je u tome što smo mi već prošli početnu fazu pa će nam biti lakše. Predviđeno je ukupno 6 područja.

Povjerenstvo za samovrednovanje izradilo je plan za 6. neformalni posjet u svrhu vanjskog vrednovanja.

Posjet vanjskog vrednovatelja planiran je za 24. svibnja 2011. godine.

U plan su ušle sljedeće aktivnosti:

 • razgovor s profesorima koji su sudionici Mreže posjeta nastavi (1 sat)
 • razgovor s članovima mini-timova (1 sat)
 • sati praćenja nastave (2 sata)
 • popunjavanje obrazaca (2 sata)
 • analiza (1 sat)

Plan posjeta je prihvaćen, te će se proslijediti vanjskom vrednovatelju.

Osvrte na posjete nastavnim satima trebalo bi pripremiti do 24. svibnja 2011. godine.

Do 30. lipnja 2011. godine planirane su sljedeće aktivnosti:

·anketirati roditelje koji su na Vijeću roditelja iskazali interes za upoznavanjem našeg školskog rada (prije upoznavanja i poslije upoznavanja)

·priprema anketu kojom će biti obuhvaćeni svi sudionici Mreže posjeta

·provesti ankete među poslodavcima

 

 

:::::::::::::::::::::::

12. sastanak Povjerenstva za samovrednovanje održan je  17. svibnja 2011. godine

 

Stručnjak za samovrednovanje rekla je kako je ostalo još 20 –tak pitanja koja se moraju riješiti, a mogu se riješiti samo anketama.

Ankete bi se trebale podijeliti među Aktivima i ovaj tjedan bi to trebalo realizirati.

Plan za 6. neformalni posjet vanjskog vrednovatelja je poslan i vanjski vrednovatelj nije imao primjedbi na isti.

Anketa za Mrežu posjeta nastavi u pripremi je.

Posjet vanjskog vrednovatelja najavljen je za 24. svibnja 2011. godine.

 

 

::::::::::::::::::::::

13., 14. i 15. sastanak Povjerenstva za samovrednovanje

održani su 28., 29. i 30. lipnja 2011.g.

 

Dnevni red:

 1. Izrada Izvješća o samovrednovanju te Plana unaprjeđenja za prioritetna područja 2. i 3.
 2. Upiti i prijedlozi

U tri sastanka Povjerenstva izrađeno je Izvješće o samovrednovanju te Plan unaprjeđenja u kojem su sudjelovali svi članovi Povjerenstva kao i članovi mini-timova. Izvješće i Plan unaprjeđenja napisani su na temelju svih poduzetih aktivnosti Povjerenstva tijekom školske godine; uključujući i rezultate svih provedenih i obrađenih anketa te poduzetih aktivnosti mini-timova Škole.

Stručnjak za samovrednovanje potvrdila je i najavila 2. formalni posjet VV za 4. i 5. srpnja 2011.g.   

 

 

 Priloženi dokumenti:
Zapisnik.doc (141.50 KB)


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju